Trả lời: Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tợng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Trả lời: Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.

Trả lời: Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC.

Trả lời:
1. Tên miền quốc tế
Các tên miền dạng .com, .org, .net, .info, .biz, .chi phí đăng ký cũng chính là chi phí duy trì với mức phí 10$ / năm.
2. Tên miền khu vực asia
Các tên miền có đuôi .asia chi phí đăng ký cũng chính là chi phí duy trì hàng năm là 18$/năm.
3. Tên miền do Việt Nam cung cấp
Chi phí tên miền do Việt Nam cung cấp có thể kiểm tra tại địa chỉ:
www.vnnic.vn
Chi phí đăng ký và duy trì tên miền ( .com.vn & .vn )
- Chi phí đăng ký cho cả hai loại tên miền là:450.000 VNĐ
- Chi phí duy trì hàng năm:
+ Tên miền .com.vn phí duy trì là hàng năm là: 480.000 VNĐ
+ Tên miền .vn – phí duy trì hàng năm là 600.000 VNĐ.

Trả lời: Khi đăng ký tên miền, nếu bạn không để ý lựa chọn đơn vị cung cấp hosting ngay để có được thông số DNS cần thiết thì khi tiến hành xây dựng website bạn sẽ mất thêm một công thực hiện thủ tục thay đổi thông số tên miền và mất một khoản phí là 180.000 VNĐ ( bạn có thể tham khảo trên trang www.vnnic.vn ) hoặc trỏ thông số IP cho tên miền đó.

Trả lời:
- DNS - Domain Name System:Là hệ thống các máy chủ trên Internet dùng để lưu trữ thông tin về tên miền và hosting.
- Thông số DNS cho biết tên miền đó được đặt tại máy chủ nào

Trả lời:
DNS server : Ns1.vinnonet.com
IP : 216.219.83.107
DNS server : Ns2.vinnonet.com
IP 205.209.98.102

Trả lời: Tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 - 48 giờ để có thể sử dụng được

Trả lời: Không, bạn cần một dịch vụ gọi là web hosting để chứa các website do mình tạo ra. Các trang web do bạn thiết kế sẽ được đặt trong một máy chủ có nối mạng internet. Khi người truy cập gõ một địa chỉ website, các máy chủ này sẽ cung cấp các trang web đã được lưu trước đó. VN84.COM là nhà cung cấp cả dịch vụ đăng ký tên miền và web hosting chuyên nghiệp.

Trả lời: Không có sự khác nhau nào về giá trị tên miền đăng ký với Vinno và với những nhà đăng ký khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn nhiều, và thêm nhiều dịch vụ miễn phí khác ( URL Forwarding, Framing,...).