Có gì khác nhau giữa đăng ký tên miền với Register.com, Network Solution và Vinno ?

Trả lời: Không có sự khác nhau nào về giá trị tên miền đăng ký với Vinno và với những nhà đăng ký khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn nhiều, và thêm nhiều dịch vụ miễn phí khác ( URL Forwarding, Framing,...).