Tốc độ truy cập vào website của tôi quá chậm ? Nguyên nhân là do đâu ?

Trả lời:
Để website hoạt động tốt cần đảm bảo các vấn đề sau :
1. Tấc độ Đường truyền ADSL, đây thường là yếu tố chủ yếu làm ảnh hưởng đến tấc độ website.
2. Dung lượng của nội dung website : Nếu website của bạn sử dụng quá nhiều hiệu ứng ảnh flash hay kích thước ảnh quá lớn cũng dễ dẫn đến tình trạng truy cập chậm.
3. Số lượng người đồng thời truy cập cùng môt lúc quá nhiều
4. Do cơ sở dữ liệu / cấu trúc dữ liệu xây dựng không tối ưu cho việc trình duyệt, lỗi này thường do người lập trình website mới vào nghề.
5. Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ web hosting không đảm bảo kỹ thuật.