Tôi nên đặt website tại máy chủ trong nước hay nước ngoài ?

A.
- Việc phải lựa chọn máy chủ trong nước hay nước ngoài có thể sẽ không có khác biệt sau khi Việt Nam mở rộng cổng đường truyền ra nước ngoài.

- Hiện tại, việc bạn quyết định lựa chọn máy chủ đặt trong nước hay nước ngoài phụ thuộc chủ yếu vào vị trí địa lý của khách hàng truy cập website
- Cụ thể là nếu khách hàng truy cập website của bạn chủ yếu ở nước ngoài thì bạn nên đặt website tại máy chủ nước ngoài.
- Tóm lại, việc quyết định đặt website của bạn trong nước hay ở nước ngoài hoàn toàn căn cứ vào thị trường trong điểm của công ty bạn là trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.