Chi phí để đăng ký các loại tên miền ?

Trả lời:
1. Tên miền quốc tế
Các tên miền dạng .com, .org, .net, .info, .biz, .chi phí đăng ký cũng chính là chi phí duy trì với mức phí 10$ / năm.
2. Tên miền khu vực asia
Các tên miền có đuôi .asia chi phí đăng ký cũng chính là chi phí duy trì hàng năm là 18$/năm.
3. Tên miền do Việt Nam cung cấp
Chi phí tên miền do Việt Nam cung cấp có thể kiểm tra tại địa chỉ:
www.vnnic.vn
Chi phí đăng ký và duy trì tên miền ( .com.vn & .vn )
- Chi phí đăng ký cho cả hai loại tên miền là:450.000 VNĐ
- Chi phí duy trì hàng năm:
+ Tên miền .com.vn phí duy trì là hàng năm là: 480.000 VNĐ
+ Tên miền .vn – phí duy trì hàng năm là 600.000 VNĐ.