Khi đã đăng ký tên miền xong, tôi có thể tạo website cho mình không ?

Trả lời: Không, bạn cần một dịch vụ gọi là web hosting để chứa các website do mình tạo ra. Các trang web do bạn thiết kế sẽ được đặt trong một máy chủ có nối mạng internet. Khi người truy cập gõ một địa chỉ website, các máy chủ này sẽ cung cấp các trang web đã được lưu trước đó. VN84.COM là nhà cung cấp cả dịch vụ đăng ký tên miền và web hosting chuyên nghiệp.