Chính sách hỗ trợ

Các chính sách hỗ trợ của VINNO đối với khách hàng chia làm hai nhóm chính: Hỗ trợ miễn phí và Hỗ trợ có phí.

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
VINNO thực hiện những chính sách hỗ trợ khách hàng miễn phí trong những mảng sau:

1. Vận hành

Trong quá trình vận hành của website, VINNO sẽ tiến hành xử lý mọi sự cố về email, hosting và tên miền, và những yêu cầu đòi hỏi thời gian thực hiện dưới 01 giờ làm việc miễn phí cho những khách hàng của Vinno
Việc xử lý những yêu cầu hỗ trợ này sẽ được thực hiện theo cấp độ ưu tiên, dựa trên tính khẩn cấp của sự cố và trình tự thời gian của các yêu cầu gửi đến.
VINNO sẽ có thông báo gửi khách hàng về thời gian dự kiến hoàn thành yêu cầu để khách hàng có thể chủ động.

2. Đào tạo nhân sự

Trong trường hợp khách hàng có sự thay đổi về nhân sự quản trị nội dung website, VINNO cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp.

3. Thông tin Kinh doanh và Marketing

Với kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng của mình, VINNO sẽ có những hỗ trợ miễn phí một số thông tin cơ bản cho hoạt động Marketing và Kinh doanh của Doanh nghiệp. Ví dụ: Danh sách các Sàn giao dịch, Diễn đàn, Mạng xã hội trong và ngoài nước; Bài giảng Marketing trực tuyến v..v. Khách hàng có thể tải những tài liệu này tại mục Tài nguyên

4. Những nội dung hỗ trợ khác

Ngoài những chính sách hỗ trợ miễn phí trên, VINNO thường xuyên có những chương trình hỗ trợ miễn phí nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của website khách hàng ví dụ chương trình Hỗ trợ miễn phí việc tư vấn nâng cấp website của khách hàng thân thiết. Thông tin những chương trình này sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trên Tin tức của VINNO và gửi thư tin tới khách hàng.

HỖ TRỢ CÓ PHÍ
Dịch vụ Hỗ trợ có phí của VINNO chia làm hai nhóm chính: 

1. Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật

VINNO sẽ thu phí với những Hỗ trợ về Xây dựng thêm chức năng, Thiết kế thêm, Đào tạo quản trị cao cấp, Hỗ trợ ngoài hợp đồng và những công việc hỗ trợ đòi hỏi thời gian thực hiện nhiều hơn 01 giờ làm việc.
Quy trình hỗ trợ sẽ như sau: Sau khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng, VINNO sẽ tiến hành phân tích yêu cầu và lên phương án tư vấn, hỗ trợ. VINNO sẽ gửi báo giá cho khách hàng. VINNO cũng sẽ duy trì chính sách bảo hành vô thời hạn với những sự cố do chúng tôi xử lý.

2. Nhóm hỗ trợ Kinh doanh và Marketing

Trong quá trình vận hành của website khách hàng, VINNO sẽ có những dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả Kinh doanh và Marketing. Thông tin về những hỗ trợ này quý khách hàng có thể tham khảo tại danh mục Dịch vụ của VINNO.