Tai sao khi đăng ký tên miền Việt Nam bạn phải lưu ý cung cấp thông số DNS ?

Trả lời: Khi đăng ký tên miền, nếu bạn không để ý lựa chọn đơn vị cung cấp hosting ngay để có được thông số DNS cần thiết thì khi tiến hành xây dựng website bạn sẽ mất thêm một công thực hiện thủ tục thay đổi thông số tên miền và mất một khoản phí là 180.000 VNĐ ( bạn có thể tham khảo trên trang www.vnnic.vn ) hoặc trỏ thông số IP cho tên miền đó.