Nhằm tạo nguồn tài liệu hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động Kinh doanh, VINNO xin giới thiệu một số mẫu tài liệu hữu ích cho Doanh nghiệp trong một số lĩnh vực: Marketing, Nhân sự, Kinh Doanh, Xây dựng và Quảng bá Thương hiệu.

Mẫu Kế hoạch Marketing giới thiệu ở đây được Việt hóa và biên tập bởi VINNO.

Nằm trong phạm vi chương trình "TỪ KHỞI NGHIỆP ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP", VINNO hỗ trợ các bạn tham gia chương trình trong việc xây dựng ý tưởng kinh doanh để lên được kế hoạch và định hướng tốt nhất cho kinh doanh qua mạng.