Mẫu Kế hoạch Marketing

Nhằm tạo nguồn tài liệu hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động Kinh doanh, VINNO xin giới thiệu một số mẫu tài liệu hữu ích cho Doanh nghiệp trong một số lĩnh vực: Marketing, Nhân sự, Kinh Doanh, Xây dựng và Quảng bá Thương hiệu.

Mẫu Kế hoạch Marketing giới thiệu ở đây được Việt hóa và biên tập bởi VINNO.

Phân loại: 
Mẫu tài liệu