Mẫu Trình bày Ý tưởng kinh doanh - Khởi nghiệp

Nằm trong phạm vi chương trình "TỪ KHỞI NGHIỆP ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP", VINNO hỗ trợ các bạn tham gia chương trình trong việc xây dựng ý tưởng kinh doanh để lên được kế hoạch và định hướng tốt nhất cho kinh doanh qua mạng.

 

 

 

 

Phân loại: 
Mẫu tài liệu