VINACERT nâng cấp phần mềm quản lý nội bộ Vtranet

Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định VinaCert (VinaCert Control) là tổ chức đánh giá chứng nhận và giám định hoạt động độc lập ở Việt Nam. Với khẩu hiệu “Cùng bạn vươn tới thành công” , VinaCert Control đã và đang cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp và giám định cho rất nhiều doanh nghiệp.

Sau gần 2 năm thành công khi đưa“Phần mềm quản lý nội bộ Vtranet” vào ứng dụng trong công tác quản lý nội bộ trong doanh nghiệp. Đồng hành với sự phát triển lớn mạnh của công ty và yêu cầu công việc đòi hỏi phải có một phần mềm đáp ứng được yêu cầu công việc của Công ty và các chi nhánh. VinaCert quyết định nâng cấp “Phần mềm quản lý nội bộ Vtranet phiên bản 2” trong công tác quản lý của công ty.
Nâng cấp các quy trình tác nghiệp:
  • Đánh giá chứng nhận hệ thống (ISO, VIET G.A.P,..)
  • Đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy 
  • Quy trình thử nghiệm: bổ sung Biên bản bàn giao mẫu, chi tiết nhật ký Công việc thử nghiệm
  • Quản lý Vật tư hóa chất tiêu hao (FIFO)
  • Đăng ký kiểm tra lô hàng nhập khẩu
Hợp đồng được ký kết ngày 05/11/2013 và phần mềm sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2014.