BQL điều hành các dự án Viettel ứng dụng Vtranet quản lý tài liệu

Ban Quản lý điều hành các dự án – chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội là đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội, có chức năng xây dựng, triển khai và quản lý, điều hành các dự án mới của Tập đoàn.

Nhằm quản lý tài liệu một cách khoa học, tra cứu thông tin tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Sau một thời gian tìm hiểu, Ban quản lý điều hành các dự án Viettel đã quyết định ứng dụng phần mềm quản lý tài liệu Vtranet trong công tác quản lý tài liệu, hồ sơ dự án tại đơn vị.
Hợp đồng được chính thức ký ngày 24/09/2013, tới đầu tháng 10/2013 dự án được triển khai thành công và đang được cán bộ nhân viên BQL điều hành các dự án Viettel đưa vào hoạt động thực tiễn.