Tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu thêm

Bạn quan tâm đến sản phẩm này

Nội dung khóa học

Kêt thúc khóa đào tạo học viên sẽ có khả năng

 • Hiểu biết về Tiếp thị số
 • Các phương thức được sử dụng trong Tiếp thị số
 • Tự triển khai các chiến dịch marketing số cho doanh nghiệp mình
  • Chat Marketing
  • Mobile Marketing
  • Email Marketing
  • Internet Marketing

Hình thức đào tạo

 • Đào tạo lý thuyết kết hợp với thực hành ngay tại buổi học

Đối tượng tham gia

 • Trưởng bộ phận Marketing, Nhân viên Marketing, PR
 • Quản lý của các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh

Hỗ trợ sau đào tạo

 • Học viên sẽ được hỗ trợ trong 2 tuần sau đào tạo
 • Tài liệu: Sau khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp
  • Tập bài giảng của Khóa đào tạo
  • Đĩa CD: Các phần mềm marketing, các tài nguyên hữu ích cho việc thực hành
  • Tài liệu Hướng dẫn cài đặt công cụ

 

Files đính kèmKích cỡ
Khóa học: Tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ176.21 KB