Bảo hành

Mục tiêu hoạt động bảo hành, hỗ trợ

- Đáp ứng các điều khoản hỗ trợ trong hợp đồng xây dựng hệ thống.
- Theo dõi quá trình sử dụng ứng dụng, ghi nhận các lỗi và tiến hành sửa đổi nếu cần thiết.
- Ghi nhận các lỗi và đề xuất thay đổi trong quá trình sử dụng, tiến hành sửa đổi ứng dụng nếu cần thiết.

Thời gian bảo hành

- VINNO thực hiện chế độ bảo hành vô thời hạn (suốt quá trình hoạt động) cho các giải pháp website đóng gói, website theo yêu cầu và website thương hiệu mạnh
- Bảo hành 2 năm cho giải pháp website nội bộ

Các hình thức hỗ trợ bảo hành sản phẩm

- Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục lỗi hoặc sự cố đối với website và hosting khi có thông báo từ khách hàng.
- Hoặc có các hình thức hỗ trợ từ xa như: điện thoại, email, live chat… với các lỗi đơn giản

Lưu ý:

- Phạm vi bảo hành: Dịch vụ bảo hành giới hạn trong việc sửa lỗi chức năng do VINNO xây dựng (các chức năng được xác định cụ thể trong hợp đồng ký kết với khách hàng).
- Phạm vi bảo hành không bao gồm các trường hợp lỗi do các nguyên nhân sau:    
     * Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng (ví dụ Windows)    
     * Lỗi dữ liệu và phần cứng    
     * Lỗi do vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng, do sự vô ý, cẩu thả    
     * Lỗi do tai nạn cháy nổ, thiên tai do môi trường gây ra