Giải pháp ví điện tử casha

Truy cập http://casha.vn để có thông tin đầy đủ hơn!

Giới thiệu

Casha (hay Ngân hàng Ví Casha) là giải pháp thanh toán mới kết hợp triểt để thế mạnh của dịch vụ tài khoản ngân hàng và dịch vụ viễn thông (tin nhắn và Internet)

Vai trò của các đối tượng tham gia

 • Khách hàng (Chủ Ví): Mọi cá nhân/tổ chức sở hữu điện thoại di động không cần có tài khoản ngân hàng.
 • Đơn vị chấp nhận thanh toán (Merchant): Mọi cá nhân/tổ chức sở hữu điện thoại di động không cần có tài khoản ngân hàng.
 • Hệ thống CoreBanking: Mở và quản lý tài khoản tổng Casha tương ứng với tiền mặt được lưu trữ trong két sắt của Ngân hàng.
 • Hệ thống Casha: Mở và quản lý Ví chi tiết cho Chủ Ví/Merchant, trung tâm xử lý giao dịch, kết nối trực tuyến và đồng bộ với hệ thống CoreBanking.
 • Hệ thống Viễn thông: Cung cấp hạ tầng phục vụ việc truyền tải dữ liệu giữa các đối tượng tham gia vào chu trình của dịch vụ.

Giá trị của giải pháp

 • Casha hoạt động trên hạ tầng hiện đại và thông dụng là di động và Internet; Với ý tưởng chủ đạo lấy chính số điện thoại di động làm số tài khoản đại diện cho số tiền có trong Ví của khách hàng/Merchant làm cho dịch vụ Casha có đặc tính dễ sử dụng dễ phổ cập dịch vụ đến mọi tầng lớp dân cư.
 • Bên cạnh đó, với tính năng nội bật của giải pháp là “Tự Lây Lan” tức một Chủ Ví có thể tạo một khách hàng mới bằng cách chuyển tiền cho người đó làm tăng tốc độ lan tỏa của dịch vụ ngày càng nhanh theo cấp số nhân dễ phát triển thị trường.

Lý do chọn giải pháp Casha

 • Tiết kiệm và dễ triển khai, phù hợp với mọi ngân hàng định hướng bán lẻ, với mọi loại hình Merchant và mọi tầng lớp dân cư.
 • Ngân hàng có phương thức phát triển mở rộng đối tượng khách hàng và Merchant mới hiệu quả.
 • Khách hàng có công cụ thanh toán và quản lý tài chính cá nhân hữu ích.
 • Merchant có công cụ quản lý bán hàng và marketing trực tiếp đến khách hàng tiện lợi.

Liên hệ

 • Địa chỉ: Phòng 810 - Tầng 8 tòa nhà 262 - Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội
 • Tel: (844) 3776.5040
 • Fax: (844) 3776.5387
 • Hotline: Dương Thu Phương (Ms) - 0912 750 910
 • Email: phuongdt@vinno.vn
 • Website: www.casha.vn

 

Màn hình demo
Giải pháp ví điện tử casha
Giải pháp ví điện tử casha