Dịch vụ tư vấn luật website thương mại điện tử

Nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách hàng khi thiết kế website, công ty VINNO đã tiến hành hợp tác với công ty luật VINALAF đưa ra các dịch vụ tư vấn luật liên quan đến việc xây dựng, sở hữu, vận hành website như sau:

1. Sở hữu trí tuệ với website

  • Bảo vệ SHTT
  • Xâm phạm SHTT
  • Soạn thảo chính sách, quy chế sử dụng và hoạt động
  • Đăng ký quyền sơ hữu công nghiệp và quyền tác giả

2. Tranh chấp website
3. Tranh chấp tên miền
4. Cấp phép website

  • Quảng cáo thư điện tử, tin nhắn
  • Đăng ký mạng xã hội
  • Trang thông tin điện tử tổng hợp

5. Tư vấn xây dựng nội dung website

6. Giám sát SHTT website