Địa chỉ IP là gì ?

Trả lời:
Địa chỉ IP là một con số được định danh cho một máy tính kết nối với internet, ví dụ IP: 205.209.83.102 Domain có thể dùng IP đó để đặt website trên đó.