Website đóng gói là gì ?

Trả lời:

 • Website đóng gói là website đáp ứng các chức năng cơ bản cần thiết nhất cho một tổ chức, một doanh nghiệp trong việc quảng bá thông tin của tổ chức, đơn vị mình trên internet
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ website đóng gói sẽ chỉ được giới hạn trong những chức năng có sẵn
 • Các chức năng cơ bản của website đóng gói
  • Quản lý tin tức
  • Quản lý thông tin sản phẩm
  • Quản lý hình ảnh website
  • Thăm dò dư luận trực tuyến
  • Quản lý quảng cáo
  • Liên hệ trực tuyến
  • Hỗ trợ trực tuyến thông qua chat
  • Xem thêm thông tin tại đây