Mobile Marketing là gì ?

Trả lời: Là việc sử dụng Di động như một phương thức truyền thông sản phẩm, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Mobile Marketing được thực hiện chủ yếu qua hình thức tin nhắn SMS