Ảnh 3 chiều là gì?

Trả lời: Ảnh 3 chiều hay còn gọi là ảnh toàn cảnh, được tạo ra bằng cách ghép một loạt các bức ảnh chụp theo các chiều không gian khác nhau. Một bức ảnh 3 chiều thể hiện được toàn bộ quang cảnh, sự vật theo góc nhìn 360x180 độ.