Quy trình dự án

1. Cung cấp nội dung website - Sau khi ký hợp đồng, khách hàng tiến hành cung cấp đầy đủ các thông tin và tư liệu cần thiết để xây dựng website. Các tư liệu cần cung cấp bao gồm: mô tả cấu trúc website, logo công ty, ảnh sản phẩm, tài liệu về các nội dung dùng để đưa lên website v.v… 
Hướng dẫn chuẩn bị nội dung cho website:
Bước 1: Lên danh sách các nội dung cần chuẩn bị (Download mẫu danh sách)
Bước 2: Thu thập nội dung cho từng trang (Download mẫu tài liệu)
2. Thống nhất giao diện - Giai đoạn này tập trung vào việc thống nhất thiết kế giao diện website bao gồm các yếu tố: mầu sắc, bố cục, cấu trúc v.v... Để thực hiện được các công việc này, khách hàng buộc phải cung cấp đầy đủ các nội dung website theo như giai đoạn 1.
3. Lập trình chức năng - Căn cứ trên giao diện đã thống nhất với khách hàng, các lập trình viên của Vinno sẽ tiến hành lập trình chi tiết các chức năng.
4. Cập nhật nội dung - Sau khi hoàn thành các chức năng, nhân viên nhập liệu của Vinno sẽ tiến hành cập nhật các phần nội dung cơ bản cho website dựa trên các thông tin mà khách hàng cung cấp.
5. Kiểm soát chất lượng - Khách hàng và người giám sát chất lượng của Vinno sẽ cùng tham gia vào việc kiểm soát chất lượng bao gồm: kiểm tra về mặt chức năng, nội dung và tính thẩm mỹ của website.
6. Triển khai lên Internet - Sau khi trải qua giai đoạn kiểm soát chất lượng, có thể nói website đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng thực tế trên Internet.
7. Chuyển giao & Đào tạo - Khách hàng sẽ cử người đại diện để tiếp nhận các tài liệu hướng dẫn và tham gia vào khóa đào tạo quản trị website của Vinno. Sau khi chuyển giao, khách hàng sẽ có thể tự biên tập và quản lý các nội dung trên website của mình.